Édes Otthon lakásbiztosítás kiegészítők

KIEGÉSZÍTŐ BALESETBIZTOSÍTÁS

Az Édes Otthon Lakásbiztosításhoz választható kiegészítő balesetbiztosítás fedezetei, a választott biztosítási csomag alapján az alább meghatározott biztosítási összegek szerint alakulnak:

STANDARD: 5 000 FT
 • Baleseti halál --------------------------------------------------------- 500.000 Ft
 • Közlekedési baleseti halál --------------------------------------------- 1.000.000 Ft
 • Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás --------------------------- 750.000 Ft
  arányos térítés
 • Közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás --------------- 1.000.000 Ft
  arányos térítés
 • Baleseti műtéti térítés ------------------------------------------------ 50.000 Ft
  közepes
 • Baleseti műtéti térítés ------------------------------------------------ 100.000 Ft
  nagy
 • Balesetből eredő kórházi ápolás ---------------------------------------- 1.000 Ft
  5. napot követően maximum 50 napig
 • Baleseti okú égési sérülés --------------------------------------------- 50.000 Ft
 • Baleseti csonttörés ---------------------------------------------------- 20.000 Ft
MEDIUM: 10 000 FT
 • Baleseti halál ----------------------------------------------------------------- 1.000.000 Ft
 • Közlekedési baleseti halál ---------------------------------------------------- 1.500.000 Ft
 • Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás ---------------------------- 1.250.000 Ft
  arányos térítés
 • Közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás --------------- 1.500.000 Ft
  arányos térítés
 • Baleseti műtéti térítés ----------------------------------------------------------  100.000 Ft
  közepes
 • Baleseti műtéti térítés ----------------------------------------------------------- 150.000 Ft
  nagy
 • Balesetből eredő kórházi ápolás --------------------------------------------------- 2.000 Ft
  5. napot követően maximum 50 napig
 • Baleseti okú égési sérülés -------------------------------------------------------- 100.000 Ft
 • Baleseti csonttörés ---------------------------------------------------------------- 30.000 Ft

KIEGÉSZÍTŐ UTASBIZTOSÍTÁS

Az Édes Otthon Lakásbiztosításhoz választható kiegészítő utasbiztosítás Európa földrajzi területén belül (Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Marokkó, Törökország, Oroszország teljes területe, a Kanári-szigetek, Málta, Ciprus, Madeira és Grönland) meghatározott összegig segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat nyújt az alábbi felsorolt külföldön felmerült káresemények vonatkozásában:

1. Orvosi kezelés költségei és egyéb költségek:

a) Sürgősségi orvosi költségek

  • Baleset esetén legfeljebb 30 napig ------------------------- 5.000.000 Ft/esemény
                                                                                                          10.000.000 Ft/időszak
  • Betegség esetén legfeljebb 30 napig ----------------------- 5.000.000 Ft/esemény
                                                                                                          10.000.000 Ft/időszak

b) Sürgősségi fogászati költségek ----------------------- 50.000 Ft/fog
(max. 2 fog)

c) Sürgősségi dioptriás szemüveg, vagy dioptriás kontaktlencse pótlása ----------------------- 30.000 Ft Balesetből eredően

d) Földi maradványok hazaszállítása ----------------------- Limit nélkül

e) Külföldi tartózkodás meghosszabbítása baleset vagy betegség miatt ----------------------- 80.000 Ft

f) Kísérő személy szállás és utazási költsége ----------------- 80.000 Ft

g) Hozzátartozók szállás és utazási költsége ----------------- 80.000 Ft

h) Kórházi napi térítés ----------------------------------------- 5.000 Ft

i) Sürgősségi betegszállítás ---------------------------------- 1.000.000 Ft

j) Beteg más kórházba való átszállítása ----------------------- 1.000.000 Ft

k) Gyermek hazaszállítása ------------------------------------- Limit nélkül

l) Idő előtti hazautazás ----------------------------------------- 100.000 Ft

2. Egyéb segítségnyújtási szolgáltatás:

a) Sürgős üzenetek közvetítése ----- van

b) Telefonköltség térítése -----------15.000 Ft

3. Poggyászbiztosítás és úti okmányok pótlása:

a) Poggyászbiztosítás eltulajdonítás, elrablás, elemi károk ------120.000 Ft 

b) Tárgyankénti limit ------60.000 Ft

c) Útiokmányok pótlása ------20.000 Ft