Ismerje meg a Colonnade Biztosító kínálatában elérhető vállalati felelősségbiztosításokat!

A vállalatok működése során felmerülő, harmadik személynek okozott személyi sérüléses és dologi károkra nyújtunk megoldást, alapfedezetként. 

A D&O (Directors and Officers Liability Insurance) biztosításunk a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen, a biztosított vezetővel szemben érvényesített kárigényekre nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatóak be.

A Colonnade Biztosító kínálatában elérhető pénzügyi intézmények részére a Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása, amely a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen, a biztosított vezetővel szemben érvényesített kárigényekre nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben,amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatóak be. 

A Colonnade a szakmai felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő, széleskörűen nyújt kínálatot a szellemi foglalkozások tisztán pénzügyi kockázatainak lefedésére. A biztosított tevékenységgel szerződéses partnernek, harmadik félnek okozott károk térítését, jogvédelmi költségeket, jó hírnév megsértésének, szerzői jogsértésnek a fedezetét, dokumentumok, nyilvántartások pótlásának költségeit, sérelmi díjat tartalmaz a fedezet.  Az esetleges személyi sérüléses vagy dologi károk is térülnek. 

Széles körű fedezeti kínálatot nyújtunk az adatvédelmi szabályozáson alapuló személyes és vállalati adatsértési kockázatokra, azok vagyoni hátrányainak kiküszöbölésére, amelyek harmadik félnél, vagy a biztosított ügyfelünknél merülnek fel. A biztosítás számos kísérő szolgáltatást tartalmaz, amelyek az IT krízis felszámolását célozzák és az eset hátrányainak kiküszöbölésével az üzletmenet folytonosságát szolgálják. A Colonnade Biztosító a Cyber Adatvédelmi Felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő.

Az adatvédelmi szabályozáson alapuló személyes és vállalati adatsértési kockázatokra nyújtunk fedezetet, illetve azok vagyoni hátrányainak kiküszöbölésére, amelyek harmadik félnél, vagy a biztosított ügyfelünknél merülnek fel. A biztosítás számos, kísérő szolgáltatást tartalmaz, amelyek az IT krízis felszámolását és az eset hátrányainak kiküszöbölését célozzák. A Colonnade a Cyber és Adatvédelmi Felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő.

A Colonnade Biztosító kínálatában elérhető az egyedi általunk fejlesztett Kombinált általános- és szakmai felelősségbiztosítás IT cégek részére, amely széleskörűen lefedi a tevékenység kapcsán felmerülő esetleges káreseményeket.

A dolgozókat ért munkabalesetből eredő károkra kínálunk biztosítási védelmet.

A biztosított termék által harmadik félnek okozott személyi sérüléses vagy dologi károkra nyújt fedezetet biztosításunk.

Általános felelősségbiztosítás mellé köthető Szolgáltatás felelősségbiztosításunk, amely a szolgáltatást megrendelő szerződéses partnernek okozott személyi sérüléses, illetve dologi károkra terjed ki.

Ingatlant bérbeadó vállalkozások számára kínáljuk termékünket, amely bérbeadói minőségben okozott károkra köthető, Általános felelősségbiztosítással együtt.

Ingatlant bérlő vállalkozások számára kínáljuk Bérlői felelősségbiztosításunkat, amely az Általános felelősségbiztosítással együtt, a bérlői minőségben okozott károkra köthető.

A biztosított által üzemeltetett garázsban tárolt gépjárművekben, vagy egyéb hasonló vagyontárgyakban okozott károk biztosítására kínáljuk termékünket, amely Általános felelősségbiztosítás mellé köthető.


A környezetszennyezés során okozott személyi sérüléses vagy dologi károk térítésére nyújt megoldást az Általános felelősségbiztosításhoz köthető Környezetszennyezési felelősségbiztosításunk.

A legkiterjedtebb környezetszennyezési felelősségbiztosítás a piacon. Nemcsak a harmadik személyeknek okozott károkat, hanem teljesen egyedülállóan a saját károkat is téríti (telephelyen belül és kívül), továbbá kiterjed a környezetkárosodást követő helyreállítási intézkedések költségeire. 

Az utazásközvetítés és/vagy utazásszervezés minőségben érvényesített kárigényeket, az ebből eredő sérelemdíjakat és költségeket, a jogvédelmi költségeket fedi le speciális felelősségbiztosításunk a meghatározott limit erejéig.  

A környezetvédelmi biztosítás a 681/2023. (XII. 29.) számú kormányrendelet által előírt felelősségbiztosítási fedezet megteremtésére alkalmas.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fedezet 2024.01.01-es visszamenőleges hatállyal is indítható.