Széles körű fedezeti kínálatot nyújtunk az adatvédelmi szabályozáson alapuló személyes és vállalati adatsértési kockázatokra, azok vagyoni hátrányainak kiküszöbölésére, amelyek harmadik félnél, vagy a biztosított ügyfelünknél merülnek fel. A biztosítás számos kísérő szolgáltatást tartalmaz, amelyek az IT krízis felszámolását célozzák és az eset hátrányainak kiküszöbölésével az üzletmenet folytonosságát szolgálják. A Colonnade Biztosító a Cyber Adatvédelmi Felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő.

Miért ajánljuk?

Egyszerű és gyors, szakavatott ügyintézés

 Előzetes adatközlés nélkül, a hivatalos cégadatok alapján tájékoztató díjajánlatot készítünk. Minimális adminisztrációval azonnali szerződéskötés lehetséges. 

Egy esetleges kár esetén elektronikus ügyintézéssel, rendelkezésünkre álló adatvédelmi szakjogásszal, IT biztonsági szakértővel gyors, hatékony az incidenskezelés. 

Nemzetközi standardek szerinti védelem

A Cyber adatvédelmi biztosításunk a nemzetközi piaci követelményeknek megfelelő védelmet nyújt.Tartalmazza mindazon fedezeteket, amelyek a szokásos  megbízói előírás elvár.

A piacon egyedülállóan magas vállalási kapacitás

Társaságunk működése és stabil pénzügyi háttere lehetővé teszik, hogy a piacon elérhető egyik legmagasabb vállalási kapacitással kössünk szerződéseket. 

Gondoskodjon vállalkozásának a védelméről!

Ajánlatkérésével forduljon kollégáinkhoz a vagyon@colonnade.hu e-mail címen! 

Kiknek ajánljuk?

 • Bármely cégnek, ahol adatokat kezelnek, illetve amelyek működését az informatikai háttér határozza meg. 
 • Azon cégeknek, ahol személyes/vállalati adatkezelés, feldolgozás történik, illetve a cég GDPR szerinti felelőssége felmerül. 
 • Bármely vállalatnak, ahol a külső/belső adatok és információk az IT biztonsági rendszer sérülékenységéből adódóan nyilvánosságra kerülhetnek 
 • Azon cégekre ahol a működéshez belső adatvédelmi szabályzatot kell alkotni, adatvédelmi tisztviselőt kell foglalkoztatni, adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végezni 
 • Azon cégeknek, amelyekre az adatvesztés/ helyreállítás, incidens felszámolása, egy esetleges bírság komoly anyagi terhet ró  vagy náluk reputációcsökkenés, ügyfélvesztés következhet be. 
 • Azon cégeknek, ahol az adatbázisok, online platformok elérhetetlensége a működést vezérlő informatika működésképtelensége  miatt az üzletmenet megszakad  és a kialakult helyzet gyors orvoslásán a vállalat hosszútávú életben maradása múlik. 

Termékleírás

Ha kisebb méretű a vállakozása egy esetleges incidens esetén nem tudnak mozgósítani az azonnali ügykezelésre szakembereket, a folyamataik sincsenek a krízishelyzetre felkészítve. Az anyagi következmények felemészthetik a cég tartalékait, meghíúsíthatják a további üzleti jelentétet.

 Nagyobb cégek/cégcsoportok összefüggő IT rendszereit, közös tárhelyét ért támadás azonos időben állítja a céget egy váratlan krízishelyzet elé. A megoldási terv végigvitele, az állapot felszámolása, a rendszer és adatok visszaállítása idő és költségigényes.

Mindkét esetben a belső károk elhárításán túl további pénzügyi következmények is felmerülhetnek: így harmadik személyek igényei, illetve egy hatósági bírság.

Mindezek a tételek a biztosítás terhére térülhetnek.

A biztosítás térítése a következőkből áll: 

 • Személyes és vállalati adatok szivárgása és ezen adatokkal való esetleges visszaélések miatt harmadik félnek nyújtott kártérítés és sérelemdíj 
 • Vizsgálati költségek: az incidenkezelés során felmerülő vizsgálati és jogi költségek 
 • Adatvédelmi bírság: az adatsértés miatt kiszabott bírság 
 • Értesítési költségek: az adatalanyok és/vagy bármely illetékes szabályozó hatóság felé történő képviselet, eljárási költségek 
 • Incidens megelőzését célzó szakértői költségek 
 • Elektronikus adatok helyreállítása 

Opcionális kiterjesztések: 

 • multimédiás tartalmak fedezete
 • zsarolás fedezet
 • hálózatkiesés fedezet 
Cégre szabott fedezet
 • A választható kártérítési összegek igazodnak a cég működési kockázataihoz. 
 • A térítések jellege remekül kiegészíti az egyéb, meglévő biztosításokat. 
 • A biztosítandó cég hazai és Eu-s partnerei számára egyaránt megnyugtató megoldás e biztosítás, mivel az adatkezelésük azonos GDPR szabályozáson alapul. 
 • A biztosítandó cég hazai  Eu-s és Eu-n kívüli partnerei számára egyaránt megnyugtató megoldás e biztosítás, mivel az ügyfelünk adatkezelésére vonatkozó jogi szabályozást veszi alapul a kártérítés. 
 • Az alap biztosítási fedezet a vállalkozások veszélyeire figyelemmel  bővíthető zsarolási, hálózatkiesési, médiafelelősség (digitális médiatartalmak gondatlan kezelése) fedezetekkel. 

Milyen előnyök szólnak a Colonnade Cyber adatvédelmi felelősségbiztosítása mellett?

A fedezet sokrétűsége az IT krízis felszámolására irányul

Az adatszivárgás bizonyos esetekben a cég működését minden oldalról veszélyezteti, az ügyfeleink ehhez igazított szolgáltatásokhoz jutnak. A fedezet része a harmadik félnek fizetendő kártérítés és sérelemdíj, anyagi segítség saját részre – adathelyreállítás, bírság, ügyfelek értesítése- , illetve szakértői és jogi közreműködés. 

Kockázatvállalás

A kiber és adatvédelmi biztosítások tekintetében a Colonnade biztosító a hazai piacon elsőként jelent meg önálló termékkel. Munkatársaink több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren, így minden igényre kimerítő megoldást tudunk kínálni. 

Kombinált megoldások

A tevékenységek komplex működési kockázataira közös limitű biztosítási fedezetek köthetőek kedvezőbb díjon: így az Cyber adatvédelmi biztosítás a kínálatunkban szereplő szakmai fedezetek mellé is vásárolható. 

Cégcsoportra együttesen is lehet szerződni

A cégcsoporton belüli adatkezelés és továbbítás feltételezhetően ugyanazon IT megoldással történik, azonos szabályozás van érvényben a folyamatokra. Esetleges munkatársi hiba, hálózati probléma, heckelés esetén egyidejűleg következik be krízis a vállalatoknál, amelyek kumulált problémákhoz vezetnek. Célszerű az összes tagvállalatot fedezetbe vonni, tekintve, hogy egy hatósági vizsgálat által felderített adatsértés esetén a társaságot a teljes cégcsoport üzleti bevétele alapján fogják megbírságolni. 

A szakértői és jogi eljárás költségek a biztosítási fedezet részét képezik a teljes limit erejéig.

Elismert, külső szakértők közreműködését vesszük igénybe kárügyekben – így adatvédelmi szakjogászt, IT igazságügyi szakértőt, IT biztonsági szakembert foglalkoztatunk. 

Olyan, kuriózumnak számító szakértői költségeket is fizetünk, mint a cég reputációt helyreállító PR szakértő, az incidens továbbgyűrűzését elhárító vagy az adatok helyreállítását végző IT biztonsági szakértő költsége. 

A jogi támogatás akkor is jár, ha megalapozatlanok az igények.

Egyéb előnyök
 • A biztosítói térítés történhet az ügyfelünk által kért devizanemben is, általában külföldi megbízók esetén merül fel ez az igény. 
 • A biztosítás megkötéséhez a GDPR-nak való megfelelést várjuk el, tehát az amúgy is teljesítendő felkészülésen túl, nincsenek extra elvárások. 
 • A kockázatelbírálás során az ügyfélnek megküldött “GDPR megfelelőség” nyilatkozat   cég adatkezelését tekintve az önellenőrzést is segítheti. 

A kapcsolódó dokumentumok csupán tájékoztató jellegűek, a megkötött biztosítási szerződésekre az adott szerződéshez tartozó szerződéses feltételek irányadóak.

Gyakori kérdések

A cégek  az előírások, ajánlások szerint a pénzügyi forrásaikat felhasználva, munkatársaikat felkészítve sem tudják kivédeni a rosszindulatú támadásokat, próbálkozásokat... Azt a rést tölti be, ahol ezek veszélyt jelentenek,  az IT biztonság  maradék kockázatainak kezelésére szolgál, anyagi és szakértői segítség a bajban. A biztosítás növeli  azt a tudatosságot, amelyet a cégek  az online, a hálózati és információs rendszerek biztonságával a zavartalan működés érdekében megtesznek.

Nem, a Cyber adatvédelmi felelősségbiztosítás a biztosított társaság rendszereiben tárolt adatok visszaállításának szakértői költségeit, egy külső behatolás által előidézett üzemszünet során elszenvedett bevételkiesést, vagy egyéb, online fenyegetés elhárításához szükséges szakértői költségek fedezetét is magában foglalja így elmondható, hogy saját kár fedezetet is térít. Az akár jelentős mértékű adatvédelmi bírság is saját pénzügyi veszteség.

A legfelkészültebb társaságok esetében is adódhatnak olyan hiányosságok az adatkezelési folyamatokban, vagy olyan rések az IT védelemben, amelyek adatvédelmi incidenshez vezethetnek, vagy amelyeket a napról napra felkészültebb kiberbűnözők kihasználhatnak. Ezekre az esetekre is védelmet nyújt a biztosítás. 

Kapcsolódó dokumentumok

CYBER ADATVÉDELMI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ 001-2023 érvényes a 2023. 08. 01-től kötött szerződésekre
Letöltés

Hasonló termékek

Az adatvédelmi szabályozáson alapuló személyes és vállalati adatsértési kockázatokra nyújtunk fedezetet, illetve azok vagyoni hátrányainak kiküszöbölésére, amelyek harmadik félnél, vagy a biztosított ügyfelünknél merülnek fel. A biztosítás számos, kísérő szolgáltatást tartalmaz, amelyek az IT krízis felszámolását és az eset hátrányainak kiküszöbölését célozzák. A Colonnade a Cyber és Adatvédelmi Felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő.

A Colonnade a szakmai felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő, széleskörűen nyújt kínálatot a szellemi foglalkozások tisztán pénzügyi kockázatainak lefedésére. A biztosított tevékenységgel szerződéses partnernek, harmadik félnek okozott károk térítését, jogvédelmi költségeket, jó hírnév megsértésének, szerzői jogsértésnek a fedezetét, dokumentumok, nyilvántartások pótlásának költségeit, sérelmi díjat tartalmaz a fedezet.  Az esetleges személyi sérüléses vagy dologi károk is térülnek. 

Kérdése van?

Irodánk

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1134 Budapest, Váci út 23-27.

Hívjon minket!

Telefonszámunk:
+36 1 460 1400

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása:
H: 08:30-20:00
K-Cs: 08:30-17:00
P: 08:30-15:00
Sz-V: zárva

Írjon nekünk!

E-mail:
ugyfelszolgalat@colonnade.hu

Levelezési cím:
1426 Budapest, Pf. 153.