Lopás, vagy saját és más által okozott totálkár esetén a gépjármű teljesen megsemmisülhet. Napjainkban nagyon könnyen keletkezhet gazdasági totálkár, gondoljunk csak a magas euróárfolyamra, a rezsi óradíjakra és az alkatrész árakra. 

A teljes megsemmisülés következtében minden esetben pénzügyi veszteség a következmény, hiszen az autó vételára a kereskedésből kigördülve azonnal és folyamatosan csökken, a finanszírozott autó esetén a bank felé fennálló tartozás egyösszegben válik esedékessé, és sajnos a casco biztosítások sem számlaértéken térítenek, hanem értékcsökkenéssel számolnak.

Az ilyen pénzügyi veszteségek fedezésére jöttek létre a casco biztosítás mellé köthető vételár (GAP) biztosítások.

A Colonnade Biztosító kínálatában elérhető a casco biztosítás mellé köthető EuroGAP biztosítás, amely a gépjármű eredeti vételára és a kárkori piaci értéke (EuroTAX érték) közötti különbséget fedezi totálkár, illetve elemi kár, lopáskár, elrabláskár esetén.
A FreeGAP biztosítás - a piacon egyedüliként - CASCO BIZTOSÍTÁS NÉLKÜL köthető GAP jellegű biztosítás, amely totálkár, elemi kár okozta totálkár, lopáskár és rabláskár estén a biztosított érték 50%-át, de maximum 1.000.000 Ft-ot térít.
A Colonnade Biztosító kínálatában elérhető a FIT GAP biztosítás, ami olyan a casco biztosítás mellé köthető vételár biztosítás, ahol az első évben a casco tartalmaz vételár fedezet, tehát első évben számlaértéket térít a casco önrész levonása mellett.
A Colonnade Biztosító kínálatában elérhető a casco biztosítás mellé köthető ExcessGAP biztosítás, amely a casco önrészesedést téríti meg Totálkár, illetve elemi kár, lopáskár, elrabláskár esetén.
A Colonnade Biztosító kínálatában elérhető a casco mellé köthető LeaseGAP biztosítás, amely a gépjármű finanszírozónál nyilvántartott kárkori fennálló tartozása és a kárkori piaci  érteke közötti különbözetet fedezi totálkár, illetve elemi kár, lopáskár, elrabláskár esetén, a casco önrész visszatérítésével kiegészítve.
A Colonnade Biztosító kínálatában elérhető a casco biztosítás mellé köthető TruckGAP biztosítás, amely - igény szerint - az eredeti vételárra, a finanszírozónál fennálló tartozásra, vagy csak a casco önrészre terjed ki.