Üdvözöljük a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének (továbbiakban: Colonnade) által üzemeltetett weboldalán (továbbiakban: Weboldal)!

A Weboldal üzemeltetőjének adatai:

  • Név: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe
  • Székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.
  • Levelezési cím: 1426 Budapest, Pf. 153.
  • Adószám: 25383371-2-41 
  • Cégjegyzékszám: 01-17-000942 (nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)


Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket a Weboldal használata előtt!

A Weboldalra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket, és elismeri, hogy az Weboldalt saját felelősségére használja. A Felhasználási Feltételek a Weboldalon tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek.

Önre a mindenkor hatályos használati feltételek vonatkoznak. A Colonnade fenntartja a jogot, hogy jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, jelen közlés frissítése útján felülvizsgálja, módosítsa vagy frissítse a jogszabályváltozás, termékváltozás, felhasználóink szükségletei, a Colonnade üzleti prioritásai vagy egyéb okok miatt.

Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység jut tudomásunkra, illetve a jelen Felhasználási Feltételeket sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé, továbbítanak, vagy más módon bocsátanak rendelkezésre a Weboldalon keresztül vagy azzal kapcsolatban, a Colonnade jogosult az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani, illetve azonnali hatállyal beszüntetni a Weboldal Ön általi használatát.


JOGNYILATKOZAT

A Weboldalon tárolt, illetve megjelenített adatok, információk, illetve Biztosítási feltételek kizárólag tájékoztatási céllal készültek és nem minősülnek jogi, számviteli vagy egyéb tanácsadásnak.

A Weboldalon található biztosítási feltételek, tájékoztatók és információk nem tartalmazzák teljeskörűen az összes alkalmazandó feltételt és kizárást. Kérjük, hogy a teljeskörű tájékoztatás érdekében tekintse meg a vonatkozó biztosítási szabályzatot!

A Colonnade nem szavatolja, hogy a Weboldalon vagy az azon keresztül nyújtott tartalmak, információk vagy szolgáltatások zavartalanok, hibamentesek, illetve biztonságosak. A Colonnade nem szavatolja, hogy a Weboldal vagy a Colonnade-rendszerek, illetve funkciók, vagy az azokon keresztül nyújtott tartalmak, információk vagy szolgáltatások pontosak, teljesek vagy időszerűek.

Amennyiben a Weboldalon elhelyezett hivatkozás más honlapra mutat, úgy ezen honlapra történő hivatkozás kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Ezen hivatkozások megjelenítése a Weboldalon nem értelmezhető akként, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat, adatokat a Colonnade ellenőrizte, jóváhagyta vagy azt felügyeli.


FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

A Colonnade – sem kifejezetten, sem hallgatólagosan – nem szavatolja, vagy garantálja a Weboldal tartalmának pontosságát, azonban megtesz minden észszerű intézkedést annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő információk teljesek, pontosak és naprakészek legyenek.

A Colonnade megtesz minden észszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, hibák és zavarok azonban előfordulhatnak. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Weboldal létrehozásában, előállításában vagy annak működtetésében a Colonnade, vagy az ezen tevékenységekben közreműködő partner, nem vállal felelősséget semmiféle kárért, költségekért, veszteségért, egyéb olyan hátrányért, amelyet – közvetetten vagy közvetlenül – a Weboldalon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok, illetve szabályzatok helytelensége, hiányossága, pontatlansága, félreérthetősége, vagy azok aktualitásának hiánya okozhat.

A Colonnade nem vállal továbbá felelősséget akkor sem, ha a Weboldal nem működik, vagy nem megfelelően működik (pl. esetleges üzemzavar esetén), és a kár ezen eseményből következett be – akár közvetlenül, akár közvetetten –, még akkor sem, hogyha a Colonnade-et tájékoztatták ezen lehetőség fennállásáról. A Colonnade nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért sem, amelyek az információ továbbítási késedelemből, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Colonnade nem tartozik felelősséggel továbbá a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, kém- és más kártékony programoktól való mentességéért sem.


KORLÁTOZOTT HASZNÁLAT

Jelen Weboldal, annak tartalma és a Weboldalon közzétett valamennyi anyag, így például szöveges, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Colonnade tulajdonában és kezelésében áll. A Weboldal tartalmának, illetve a Colonnade egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag a Colonnade előzetes engedélyével lehetséges.

Amennyiben azt a Colonnade írásban nem engedélyezi a Weboldalról nem lehet semmilyen anyagot másolni, közzétenni, feltölteni, továbbítani vagy terjeszteni. A Colonnade előzetes, írásos engedélye nélkül tilos a Weboldalon található védjegyek és szolgáltatási márkajelek módosítása, másolása, sokszorosítása, újbóli közzététele, feltöltése, letöltése, illetve továbbítása. Felhívjuk a figyelmét, hogy Önnek kizárólag korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, nem engedményezhető felhasználási jogot engedünk a jelen Weboldalon elérhető tartalom vonatkozásában.

A Colonnade nem szavatolja vagy vállal garanciát arra vonatkozóan, hogy a Weboldal a világ minden pontján elérhető.


JOGHATÓSÁGI KÉRDÉSEK

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Felhasználási Feltételekre, azok tárgyára és értelmezésére, továbbá a Weboldalon található Biztosítási feltételekre és termékekre a magyar jogszabályok irányadók.

Jelen Weboldalra történő belépéssel Ön elfogadja, hogy Magyarország bíróságainak kizárólagos joghatósága van a szerződéses, valamint a szerződésen kívüli jogviták és követelések elbírálására.

Amennyiben a Colonnade másként nem rendelkezik, jelen Weboldalon található információk nem minősülnek ajánlatnak vagy felhívásnak a Colonnade által kínált biztosítási vagy egyéb termék, illetve szolgáltatás vonatkozásában.

A Felhasználási Feltételek érvénytelen, hatálytalan, semmis vagy végrehajthatatlan részei nem érintik a Felhasználási Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét, hatályosságát és végrehajthatóságát.

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon található egyes információk, termékek, szolgáltatások anyagok felhasználását bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele az Ön kötelessége.


VÉDJEGYEK ÉS SZERZŐI JOGOK

Weboldalon megjelenő védjegyek, kereskedelmi nevek, képek, logók és ikonon a vonatkozó jogszabályban megengedett legteljesebb mértékben a Colonnade tulajdonát képezik, azok bármilyen felhasználása és a felhasználásának engedélyezése a Colonnade előzetes, írásbeli engedélye nélkül tilos.

A Weboldal tartalmának vagy az azon közzétett védjegyek, kereskedelmi nevek, képek, logók és ikonon jogosulatlan felhasználása a védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.


SZOFTVER LICENCEK

A Webhelyen megtalálható szoftverek a Colonnade tulajdonát képezik. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy egyes szoftverek felhasználását, amelyek elérhetőek vagy rendelkezésre állnak ezen a Weboldalon, bizonyos országok törvényei tilthatják vagy korlátozhatják, ennek figyelembevétele a felhasználó kötelessége.


ADATVÉDELEM

Az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatás a Colonnade Adatkezelési tájékoztatójában érhető el.