Fizetőképességről és pénzügyi helyzetről szóló jelentések

Társaságunk a Fizetőképességről és Pénzügyi Helyzetről (SFCR) szóló jelentést az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK Irányelve 51. és 56. cikke, illetve a Biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 108. §-a alapján, a Bizottság (EU) 2015/35 Felhatalmazáson Alapuló Rendelete XX. mellékletének megfelelő szerkezetben, a 292-298. cikkekben foglalt tartalmi követelményeket figyelembe véve készíti el minden évben.

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe


2023

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2023

Letöltés

2022

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2022

Letöltés

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2022

Letöltés

2021

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2021

Letöltés

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2021

Letöltés

2020

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2020

Letöltés

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2020

Letöltés

2019

Colonnade Insurance S.A. Solvency & Financial Condition Report 2019

Letöltés

Colonnade Insurance S.A. Group Solvency & Financial Condition Report 2019

Letöltés