A Colonnade a szakmai felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő, széleskörűen nyújt kínálatot a szellemi foglalkozások tisztán pénzügyi kockázatainak lefedésére. A biztosított tevékenységgel szerződéses partnernek, harmadik félnek okozott károk térítését, jogvédelmi költségeket, jó hírnév megsértésének, szerzői jogsértésnek a fedezetét, dokumentumok, nyilvántartások pótlásának költségeit, sérelmi díjat tartalmaz a fedezet.  Az esetleges személyi sérüléses vagy dologi károk is térülnek. 

Miért ajánljuk?

Egyszerű és gyors, közvetlen ügyintézés

A szakmákra specifikált adatlapok kitöltése után az ajánlatkérés kapcsán közvetlenül a kockázatvállalóktól kérdezhet. Részletes magyarázatokkal segítjük ügyfeleinket a testreszabott biztosítási fedezet megtalálásához. Egy esetleges kár esetén is lehetőséget adunk a teljes körű elektronikus ügyintézésre, így akár egyetlen papír nyomtatása, postázása nélkül is elvégezhető a kárbejelentés. 

A piacon egyedülállóan magas vállalási kapacitás

Társaságunk működése és stabil pénzügyi háttere lehetővé teszik, hogy a piacon elérhető egyik legmagasabb vállalási kapacitással kössünk szerződéseket. 

Cégre szabott fedezet

Az alap biztosítási fedezet a vállalkozások igényeinek megfelelően bővíthető, egyediesíthető. Amennyiben a biztosítási elvárás a magyar cég külföldi megbízójától ered, a szerződés tartalmilag megfeleltethető az elvárt igényekhez. Alapvetően éves, teljes működésre szóló szerződéseket kötünk, de tervezői munkáknál a projektfedezetre nevesítetten, határozott tartamra is szerződünk.

Gondoskodjon vállalkozásának a védelméről!

Ajánlatkérésével forduljon kollégáinkhoz a vagyon@colonnade.hu e-mail címen! 

Kiknek ajánljuk?

Mindazoknak, akik az itt felsorolt működési területen, öngondoskodásként, megbízói elvárásra vagy jogszabályi előírásra biztosítással is szeretnének a tevékenység pénzügyi stabilitásáról hosszútávon gondoskodni.

 • IT szolgáltatás  bármely területe, telekommunikáció
 • Könyvvizsgálók, könyvelők, adótanácsadók
 • Ügyvédek excess (kötelezőn felüli) fedezete
 • Vezetési tanácsadók, munkaerőkölcsönzés, oktatás, HR
 • Outsourcing  szolgáltatók
 • Ingatlan szakértők, property menedzsment, üzemeltetés
 • Multimédia, reklám hirdetés, PR, kiadók, nyomda
 • Tervezők mérnökök, műszaki tanácsadók
 • FAKSZ (közbeszerzési) tanácsadók
 • Független biztosításközvetítők
 • Egyedi tevékenységek


Termékleírás

Egy kártérítési ügy pénzügyi válságba sodorhatja  a kisebb, tartalékok nélküli vállalkozást, a nagyobb cégeket a komolyabb megbízói elvárások állíthatják nem várt pénzügyi kiadások elé. Ráadásul, ha rövid idő alatt nem rendeződik az igény, a partnereik elállhatnak a további folyamatos megbízásoktól, a nagyobb cégek felé a szakmai munkába vetett bizalom is megrendülhet. Az ügyfélvesztés és a reputáció csökkenés a fizetendő kártérítés mellett visszavetheti, akár meghiúsítja az üzleti működést. 

A biztosító azonnali intézkedésével - jogi képviselettel, és szükség esetén szakértői vizsgálatokkal-  az igényeket rendezi,  jogos vagy jogtalan voltát tisztázza.

Cégének  partnere azért kéri fel munkavégzésre Önöket, mert bízik a szakértelmükben, a kifogástalan munkavégzésben, ám ha nézeteltérések merülnek fel, ez a fedezet orvosolja a tényleges problémák rendezésének költségeit - beleértve a jogi költségeket is.

A felsorolt szakmák mindegyike összetettebb szellemi tevékenység, magasan kvalifikált végzettséghez, akár törvény által szabályozott működéshez, de mindenképp egyedi szerződésekbe foglalt feladatvégzéshez kötött a végrehajtásuk. A biztosítás mentesíti az ügyfelünket a szakmai tevékenység végzése során másnak -megbízónak vagy harmadik személynek- okozott károk megfizetése alól, amelyet szakmai tevékenységére irányadó előírások és szabályok, szerződési rendelkezések megszegésével, megsértésével, mulasztással okoz, jog szerint kártérítési kötelezettség terheli, vagy sérelemdíj címen merül fel.  

Milyen előnyök szólnak a Colonnade Szakmai felelősségbiztosítása mellett?

A kártérítési összegek kiemelkedőek

A szakmai működés veszélye bizonyos esetekben rendkívüli mértékű, a megbízók ehhez igazított elvárásokat támaszthatnak. A Colonnade ezekre az elvárásokra azonnali választ kínál, ezzel az adottsággal kiemelkedik a hazai biztosítók köréből.

A biztosítási fedezet magában foglalja a jogi eljárás költségeit, amely esetenként rendkívül magas is lehet. A jogi támogatás akkor is jár, ha megalapozatlanok az igények.

Kombinált megoldások

A tevékenységek komplex működési kockázataira együttes biztosítási fedezetek köthetőek kedvezőbb díjon: így a szakmai mellé általános, munkáltatói, bérlői biztosítási fedezetek, illetve adatvédelmi és kiber kockázatokra vonatkozó fedezetek is vásárolhatóak. 

Egyéb előnyök

A biztosítói térítés történhet az ügyfelünk által kért devizanemben is, általában külföldi megbízók esetén merül fel ez az igény. 

A biztosítóváltást megkönnyítjük azzal, hogy a fedezet vonatkozhat a korábbi biztosítás tartama alatt végzett munkákra, természetesen a még nem ismert hibák miatti igényekre. 

A biztosítás megszűntetése esetén vásárolható néhány éves, a károk felfedezési idejére kiterjesztés, ennek díját elegendő a megszűnéskor megfizetni. 

A kötelezően megkötendő szakmai biztosítások teljes mértékben megfelelnek a jogszabályi előírásoknak, az elvárásoknak megfelelő igazolásokat állítjuk ki. 

Kockázatvállalás

Munkatársaink specializált felelősségbiztosítási tapasztalattal rendelkeznek, így komplex, egyedi igények szerinti kéréseket  is képesek vagyunk kielégíteni. 

Károkozás helye szerinti jogalkalmazás

A piacon egyedülálló módon, Magyarországon kívüli területi hatály esetén a külföldön bekövetkezett károkra a helyi jog alapján beterjesztett kárigények is rendezhetők.

Alvállalkozókra is vonatkozik a fedezet

Alvállalkozói munkákra automatikusan kiterjed a fedezet a biztosítottnak végzett munkák vonatkozásában.

A kapcsolódó dokumentumok csupán tájékoztató jellegűek, a megkötött biztosítási szerződésekre az adott szerződéshez tartozó szerződéses feltételek irányadóak.

Gyakori kérdések

Az általános felelősség a szerződésen kívüli személyeknek okozott  személyi sérüléses és/vagy dologi károkra  míg a szakmai a szerződéses partnernek a szerződés teljesítésével kapcsolatos károkozásra nyújt védelmet, amely kifejezetten pénzügyi térítést jelent.

A Biztosító támogatja az Ön jogi védekező pozícióját és állja annak összes költségét, amíg az ügy le nem zárul, esetenként amíg a bíróság ítéletet mond.

Lehet egyéni vagy társas vállalkozás, kis, közép vagy nagyvállalati ügyfél, lényeg, hogy a biztosítás “Biztosított”-ja megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezzen és a végzett feladatra írásbeli megállapodása legyen a partnereivel.

Kapcsolódó dokumentumok

Könyvvizsgálók, Könyvelők, Adótanácsadók Szakmai Felelősségbiztosítása

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Ügyvédek Alapfedezetet Kiegészítő ("Excess") Szakmai Felelősségbiztosítása

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Ingatlan Szakértők, Üzemeltetők Szakmai Felelősségbiztosítása

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Multimédia Szakmai Felelősségbiztosítás

Szerződési Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Egyedi Tevékenységek Szakmai Felelősségbiztosítás

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Közbeszerzési Tanácsadók Szakmai Felelősségbiztosítás

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Telekommunikációs Szolgáltatók Szakmai Felelősségbiztosítás

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Vezető Tanácsadók Szakmai Felelősségbiztosítás

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Tervezők és Mérnökök Szakmai Felelősségbiztosítás

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

IT Szakmai Felelősségbiztosítás

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Outsourcing Szolgáltatók Szakmai Felelősségbiztosítása

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Biztosításközvetítők Szakmai Felelősségbiztosítás

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató 001-2023
Letöltés

Hasonló termékek

A vállalatok működése során felmerülő, harmadik személynek okozott személyi sérüléses és dologi károkra nyújtunk megoldást, alapfedezetként. 

Általános felelősségbiztosítás mellé köthető Szolgáltatás felelősségbiztosításunk, amely a szolgáltatást megrendelő szerződéses partnernek okozott személyi sérüléses, illetve dologi károkra terjed ki.

Széles körű fedezeti kínálatot nyújtunk az adatvédelmi szabályozáson alapuló személyes és vállalati adatsértési kockázatokra, azok vagyoni hátrányainak kiküszöbölésére, amelyek harmadik félnél, vagy a biztosított ügyfelünknél merülnek fel. A biztosítás számos kísérő szolgáltatást tartalmaz, amelyek az IT krízis felszámolását célozzák és az eset hátrányainak kiküszöbölésével az üzletmenet folytonosságát szolgálják. A Colonnade Biztosító a Cyber Adatvédelmi Felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő.

A Colonnade Biztosító kínálatában elérhető az egyedi általunk fejlesztett Kombinált általános- és szakmai felelősségbiztosítás IT cégek részére, amely széleskörűen lefedi a tevékenység kapcsán felmerülő esetleges káreseményeket.

A dolgozókat ért munkabalesetből eredő károkra kínálunk biztosítási védelmet.

Kérdése van?

Irodánk

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1134 Budapest, Váci út 23-27.

Hívjon minket!

Telefonszámunk:
+36 1 460 1400

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása:
H: 08:30-20:00
K-Cs: 08:30-17:00
P: 08:30-15:00
Sz-V: zárva

Írjon nekünk!

E-mail:
ugyfelszolgalat@colonnade.hu

Levelezési cím:
1426 Budapest, Pf. 153.