A D&O (Directors and Officers Liability Insurance) biztosításunk a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen, a biztosított vezetővel szemben érvényesített kárigényekre nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatóak be.

Miért érdemes megkötni a Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítását?

Szerződőnek okozott pénzügyi veszteség fedezete

Megtéríthetjük a Szerződő társaság részére a vezető tisztségviselője károkozó magatartása által keletkezett pénzügyi veszteségeket. 

Jogvédelmi költségek megelőlegezése

A biztosítás fedezetet nyújt a vezető tisztségviselőkkel szemben érvényesített kárigények esetén a vezető tisztségviselők védekezése során felmerült jogvédelmi és szakértői költségekre.

Vezető személyére kiszabott bírságok fedezete

Fedezetet nyújtunk a vezetők személyére kiszabott bírságra is, a teljes kártérítési limit erejéig. 

Gondoskodjon a vezető tisztségviselői és vezető állású munkavállalói védelméről!

Ajánlatkérésével forduljon kollégáinkhoz az alábbi e-mail címen keresztül: vagyon@colonnade.hu

Kinek ajánljuk?

A betéti társaság kivételével minden társaság részére, amely szeretné, hogy vezető tisztségviselői és vezető állású alkalmazottjai nyugodtan hozzanak vezetői döntéseket, tudván, hogy szükség esetén egy tapasztalt biztosító terméke fedezetet nyújt a velük szemben érvényesített kárigényekre.

Termékleírás

Miért érdemes a Colonnade Biztosítónál megkötni a Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítását?

Korlátlan visszamenőleges fedezet

A biztosítás fedezetet nyújt a szerződéskötés előtt még nem ismert károkra is. 

Duplán használható kártérítési limit

A kártérítési limit akár kétszer is kifizetésre kerülhet a biztosító által: egyrészt a kártérítési összegre, másrészt minden egyéb költségre, így akár a megvásárolt kártérítési limit kétszerese is a Biztosított rendelkezésére állhat. 

Kiegészítő szolgáltatások széles köre

A piacon egyedülálló kiegészítő szolgáltatásokkal bővítettük a fedezetet, mint például a pszichológiai ellátás költsége, cégautó pótlási költsége megvonás esetén, illetve potenciális kárigény elhárításának költségei. Ezek a fedezetek elsőként nálunk érhetőek el Magyarországon.

Tapasztalt kockázatvállalás és kárrendezés

A Colonnade Biztosító a vezető tisztségviselők felelősségbiztosításában meghatározó piaci szereplőként jelentős portfólióval rendelkezik. Kockázatvállalóink és kárrendező munkatársaink sokéves tapasztalattal bírnak a vezetői felelősségbiztosítással kapcsolatban.

A jelenleg hatályos jogszabályok továbbra is lehetőséget adnak a  társaságoknak arra, hogy felelősségre vonják és kötelezzék a vezetőt a tényleges vagy feltételezett hibás döntés következtében a társaság által elszenvedett pénzügyi veszteség megtérítésére. A kárigények száma, a kifizetett kártérítési összegek és jogvédelmi költségek azt jelzik, hogy a cégek egyre tudatosabban lépnek fel vezetőikkel szemben az okozott kár megtérítése kapcsán és érvényesítenek vezetőikkel szemben kárigényt. 

A vezetők döntéseket hoznak, a társaság nevében dokumentumokat, szerződéseket írnak alá, vagy jognyilatkozatot tesznek, amelyek tartalmáért a vezető tisztségviselőnek személyesen kell felelnie, elsősorban a társaságnak, de közvetve a tulajdonosoknak, a részvényeseknek, illetve a vállalattal kapcsolatba kerülő harmadik személyeknek. 

A biztosítás a Biztosított (vezető tisztségviselő(k)) személyek részére, a velük szemben jogellenes és károkozó magatartás kapcsán, a biztosítási időszak alatt érvényesített kárigényekre nyújt fedezetet. Ez magában foglalja a kárigénnyel kapcsolatos jogi védekezés költségeit, a vezető tisztségviselő személyére kiszabott bírságokat, valamint jogerős határozattal megítélt, vagy egyezségben meghatározott kártérítés összegét, valamint sérelmi díjat. A biztosítás kiterjed a vezetővel szemben, a jelenlegi, múltbeli, jövőbeli vagy leendő alkalmazott munkaviszonyával vagy leendő munkaviszonyával kapcsolatban mutatott vélt vagy valós, tevőleges vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartás, összefoglaló néven munkáltatói minőségében elkövetett jogsértés kapcsán érvényesített kárigényekre. 

Ismerje meg közelebbről is termékünket, és forduljon bizalommal munkatársainkhoz!

A kapcsolódó dokumentumok csupán tájékoztató jellegűek, a megkötött biztosítási szerződésekre az adott szerződéshez tartozó szerződéses feltételek irányadóak.

Gyakori kérdések

A biztosítás megkötése azoknál a társaságoknál keltheti fel az érdeklődést, ahol egy vezető által a társaságnak, azaz a Szerződőnek okozott kárt szeretnének fedezni, hiszen egy adott kár kapcsán a Biztosító helytállása következhet be a károkozó Biztosított helyett.

Továbbá a biztosítás megkötésével a társaság védi:

  • vezető tisztségviselőit,
  • vezető állású munkavállalóit,
  • felügyelőbizottsági tagjait.


A megfelelő kártérítési limit kiválasztásánál jó, ha tudjuk, hogy először a jogvédelmi költségek, majd a szakértői költségek kerülnek kifizetésre, és csak legvégül kerül kifizetésre (feltéve, hogy marad-e még keret a kártérítési limitből) a bírói ítélet vagy egyezség által megállapított kártérítési összeg.

Igen, általánosságban elmondható, hogy a biztosítás korlátlan időre visszamenőleg fedezetet nyújt a biztosított személy részére, azon károkkal vagy kárkörülményekkel kapcsolatban, melyekről a biztosítottnak a szerződés megkötésének időpontjában nincsen tudomása.

Kapcsolódó dokumentumok

Directors and Officers Liability Insurance

Terms and Conditions Customer Information D&O_ 001-2023_ENG valid from: 01.08.2023
Letöltés

Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató D&O_001-2023 érvényes a 2023. 08. 01-től kötött szerződésekre
Letöltés

Hasonló termékek

A Colonnade a szakmai felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő, széleskörűen nyújt kínálatot a szellemi foglalkozások tisztán pénzügyi kockázatainak lefedésére. A biztosított tevékenységgel szerződéses partnernek, harmadik félnek okozott károk térítését, jogvédelmi költségeket, jó hírnév megsértésének, szerzői jogsértésnek a fedezetét, dokumentumok, nyilvántartások pótlásának költségeit, sérelmi díjat tartalmaz a fedezet.  Az esetleges személyi sérüléses vagy dologi károk is térülnek. 

Széles körű fedezeti kínálatot nyújtunk az adatvédelmi szabályozáson alapuló személyes és vállalati adatsértési kockázatokra, azok vagyoni hátrányainak kiküszöbölésére, amelyek harmadik félnél, vagy a biztosított ügyfelünknél merülnek fel. A biztosítás számos kísérő szolgáltatást tartalmaz, amelyek az IT krízis felszámolását célozzák és az eset hátrányainak kiküszöbölésével az üzletmenet folytonosságát szolgálják. A Colonnade Biztosító a Cyber Adatvédelmi Felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő.

Az adatvédelmi szabályozáson alapuló személyes és vállalati adatsértési kockázatokra nyújtunk fedezetet, illetve azok vagyoni hátrányainak kiküszöbölésére, amelyek harmadik félnél, vagy a biztosított ügyfelünknél merülnek fel. A biztosítás számos, kísérő szolgáltatást tartalmaz, amelyek az IT krízis felszámolását és az eset hátrányainak kiküszöbölését célozzák. A Colonnade a Cyber és Adatvédelmi Felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő.

Kérdése van?

Irodánk

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1134 Budapest, Váci út 23-27.

Hívjon minket!

Telefonszámunk:
+36 1 460 1400

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása:
H: 08:30-20:00
K-Cs: 08:30-17:00
P: 08:30-15:00
Sz-V: zárva

Írjon nekünk!

E-mail:
ugyfelszolgalat@colonnade.hu

Levelezési cím:
1426 Budapest, Pf. 153.