A Colonnade Biztosító kínálatában elérhető pénzügyi intézmények részére a Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása, amely a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen, a biztosított vezetővel szemben érvényesített kárigényekre nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben,amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatóak be. 

Miért érdemes megkötni a Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítását?

Szerződőnek okozott pénzügyi veszteség fedezete

A vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása megtérítheti a Szerződő társaság részére a vezető tisztségviselője károkozó magatartása által keletkezett pénzügyi veszteségeket. 

Jogvédelmi költségek megelőlegezése

A biztosítás fedezetet nyújt a vezető tisztségviselőkkel szemben érvényesített kárigények esetén a vezető tisztségviselők védekézése során felmerült jogvédelmi és szakértői költségekre.

Vezető személyére kiszabott bírságok fedezete

A Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítása a vezetők személyére kiszabott bírságra is fedezetet nyújt, a teljes kártérítésilimit erejéig.

Gondoskodjon vezetőinek védelméről!

Kösse meg a Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítását! Ajánlatkérésével forduljon kollégáinkhoz a vagyon@colonnade.hu e-mail címen.

Kinek ajánljuk?

Pénzügyi intézmények részére, aki szeretné, hogy vezető tisztségviselői és vezető állású alkalmazottai nyugodtan hozzanak vezetői döntéseket, tudván, hogy szükség esetén egy tapasztalt biztosító terméke fedezetet nyújt a velük szemben érvényesített kárigényekre.

Termékleírás

Miért érdemes a Colonnade Biztosítónál megkötni a Vezető tisztségviselők felelősségbiztosítását?

Korlátlan visszamenőleges fedezet

A biztosítás fedezetet nyújt a szerződéskötés előtt még nem ismert károkra is. 

Tapasztalt kockázatvállalás és kárrendezés

Társaságunk a vezető tisztségviselők felelősség biztosításában meghatározó piaci szereplőként jelentős portfólióval rendelkezik, kockázatvállalóink és kárrendező kollegáink több éve foglalkoznak a vezetői felelősségbiztosítással.

Piaci gyakorlatnál magasabb vállalási kapacitás

Minden esetben igyekszünk ügyfeleink igényeinek megfelelő kártérítési limitre ajánlatot adni; társaságunknál akár 5mrd forint összeg erejéig is igényelhető a pénzügyi intézmények vezetői részére fedezet.

A jelenleg hatályos jogszabályok továbbra is lehetőséget adnak a  társaságoknak arra, hogy felelősségre vonja és kötelezze a vezetőt a tényleges vagy feltételezett hibás döntés következtében a társaság által elszenvedett pénzügyi veszteség megtérítésére.A kárigények száma, a kifizetett kártérítési összegek és jogvédelmi költségek azt jelzik, hogy a cégek egyre tudatosabban lépnek fel vezetőikkel szemben az okozott kár megtérítése kapcsán és érvényesítenek vezetőikkel szemben kárigényt. 

 A vezetők döntéseket hoznak, a társaság nevében dokumentumokat, szerződéseket írnak alá, vagy jognyilatkozatot tesznek, amelyek tartalmáért a vezető tisztségviselőnek személyesen kell felelnie, elsősorban a társaságnak, de közvetve a tulajdonosoknak, a részvényeseknek, illetve a vállalattal kapcsolatba kerülő harmadik személyeknek. 

A biztosítás a Biztosított (vezető tisztségviselő(k)) személyek részére, a velük szemben jogellenes és károkozó magatartás kapcsán, a biztosítási időszak alatt érvényesített kárigényekre nyújt fedezetet. Ez magában foglalja a kárigénnyel kapcsolatos  jogi védekezés költségeit,a vezető tisztségviselő személyére kiszabott bírságokat, valamint jogerős határozattal megítélt, vagy egyezségben meghatározott kártérítés összegét, valamint sérelmi díjat. A biztosítás kiterjed a vezetővel szemben, a jelenlegi, múltbeli, jövőbeli vagy leendő alkalmazott munkaviszonyával vagy leendő munkaviszonyával kapcsolatban mutatott vélt vagy valós, tevőleges vagy mulasztásban megnyilvánuló magatartás, összefoglaló néven munkáltatói minőségében elkövetett jogsértés kapcsán érvényesített kárigényekre. 

Ismerje jobban meg a termékünket, kérjen biztosítási ajánlatot a kollégáinktól!

A kapcsolódó dokumentumok csupán tájékoztató jellegűek, a megkötött biztosítási szerződésekre az adott szerződéshez tartozó szerződéses feltételek irányadóak.

Gyakori kérdések

A biztosítás megkötése azoknál a társaságoknál keltheti fel az érdeklődést, ahol egy vezető által a társaságnak, azaz a Szerződőnek okozott kárt szeretnének fedezni, hiszen egy adott kár kapcsán a Biztosító helytállása következhet be a károkozó Biztosított helyett.

Továbbá a biztosítás megkötésével a társaság védi:

  • vezető tisztségviselőit,
  • vezető állású munkavállalóit,
  • felügyelőbizottsági tagjait.


A megfelelő kártérítési limit kiválasztásánál jó, ha tudjuk, hogy először a jogvédelmi költségek, majd a szakértői költségek kerülnek kifizetésre, és csak legvégül kerül kifizetésre (feltéve, hogy marad-e még keret a kártérítési limitből) a bírói ítélet vagy egyezség által megállapított kártérítési összeg.

Igen, általánosságban elmondható, hogy a biztosítás korlátlan időre visszamenőleg fedezetet nyújt a biztosított személy részére, azon károkkal vagy kárkörülményekkel kapcsolatban, melyekről a biztosítottnak a szerződés megkötésének időpontjában nincsen tudomása.

Kapcsolódó dokumentumok

Pénzügyi Intézmények Vezető Tisztségviselőinek Felelősségbiztosítása

Biztosítási Feltételek és Ügyféltájékoztató FIDO_001-2023
Letöltés

Financial Institutions Directors and Officers Insurnance

Terms and Conditions Customer Information FIDO_001-2023_ENG
Letöltés

Hasonló termékek

A D&O (Directors and Officers Liability Insurance) biztosításunk a vezetők hibás döntéseivel okozott károk következményei ellen, a biztosított vezetővel szemben érvényesített kárigényekre nyújt biztosítási fedezetet, vagyis az olyan követelésekkel szemben, amelyek a vezetői pozícióból eredő személyes felelősségvállalásnak tudhatóak be.

A Colonnade a szakmai felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő, széleskörűen nyújt kínálatot a szellemi foglalkozások tisztán pénzügyi kockázatainak lefedésére. A biztosított tevékenységgel szerződéses partnernek, harmadik félnek okozott károk térítését, jogvédelmi költségeket, jó hírnév megsértésének, szerzői jogsértésnek a fedezetét, dokumentumok, nyilvántartások pótlásának költségeit, sérelmi díjat tartalmaz a fedezet.  Az esetleges személyi sérüléses vagy dologi károk is térülnek. 

Széles körű fedezeti kínálatot nyújtunk az adatvédelmi szabályozáson alapuló személyes és vállalati adatsértési kockázatokra, azok vagyoni hátrányainak kiküszöbölésére, amelyek harmadik félnél, vagy a biztosított ügyfelünknél merülnek fel. A biztosítás számos kísérő szolgáltatást tartalmaz, amelyek az IT krízis felszámolását célozzák és az eset hátrányainak kiküszöbölésével az üzletmenet folytonosságát szolgálják. A Colonnade Biztosító a Cyber Adatvédelmi Felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő.

Az adatvédelmi szabályozáson alapuló személyes és vállalati adatsértési kockázatokra nyújtunk fedezetet, illetve azok vagyoni hátrányainak kiküszöbölésére, amelyek harmadik félnél, vagy a biztosított ügyfelünknél merülnek fel. A biztosítás számos, kísérő szolgáltatást tartalmaz, amelyek az IT krízis felszámolását és az eset hátrányainak kiküszöbölését célozzák. A Colonnade a Cyber és Adatvédelmi Felelősségbiztosítások terén az egyik meghatározó piaci szereplő.

Kérdése van?

Irodánk

Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe

1134 Budapest, Váci út 23-27.

Hívjon minket!

Telefonszámunk:
+36 1 460 1400

Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartása:
H: 08:30-20:00
K-Cs: 08:30-17:00
P: 08:30-15:00
Sz-V: zárva

Írjon nekünk!

E-mail:
ugyfelszolgalat@colonnade.hu

Levelezési cím:
1426 Budapest, Pf. 153.