Inflációs hatások és alulbiztosítottsági kockázatok: így védheti meg vagyontárgyait az alulbiztosítottságtól

Miközben a közép- és kelet-európai régió országai a növekvő infláció és az elszabaduló árak gazdaságra gyakorolt hatásait igyekeznek mérsékelni, egy másik aggasztó probléma is megjelent, amivel meg kell küzdeniük: ez pedig nem más, mint az alulbiztosítottság, és az ebből fakadó veszélyek.

2023. 08. 21.

Az elmúlt időszakban a régióban eddig nem látott mértékben emelkedtek az energiaárak, az ipari nyersanyagok, az építőanyagok, valamint a munkaerő költségei, melyek a legtöbb ágazatra komoly hatást gyakorolnak. Ez alól nem kivétel a biztosítási szektor sem: a gyorsan emelkedő árak következtében egyre nehezebbé válik a biztosítási összegek pontos megállapítása. A biztosított ingatlanok értékének alulbecslése, pedig súlyos következményekkel járhat, mivel ez az ügyfelek pénzügyi kockázatoknak való kitettségét eredményezheti, emellett, ha egy káresemény bekövetkezik a kapcsolódó kárrendezési folyamatot is jelentősen megnehezíti.

Az alulbiztosítottság és az ebből fakadó következmények ugyanakkor nem kizárólag a kelet-közép-európai régió sajátosságai, ez egy világszinten felmerülő probléma a biztosítási szerződéseknél, ami jelentős kockázatokkal járhat a biztosítottakra nézve, különösen például a jelenlegihez hasonló nehezebb időszakokban. Alulbiztosítottságról akkor beszélhetünk, ha a szerződésben korábban meghatározott biztosítási összeg mértéke jelentősen elmarad a vagyontárgy – például egy ingatlan – tényleges, jelenkori értékétől.

Vagyonbiztosításoknál – a vonatkozó szabályok alapján - a biztosítási összeg helyes meghatározásáért az ügyfél felel, ezért ahhoz, hogy az ügyfelek az alulbiztosítottságot elkerüljék, fontos, hogy a szerződéskötés során ingatlanjaiknál, valamint vagyontárgyaiknál a helyes biztosítási összeget – azaz a vagyontárgy valós, aktuális értékét adják meg. Ennek elmulasztása esetén a biztosító a kárrendezés alkalmával az alulbiztosítási záradékot fogja alkalmazni, mely értelmében a biztosító a biztosítási összegnek a biztosított vagyontárgy értékéhez viszonyított arányában nyújt kártérítést. Tehát például, ha a biztosított a pontos érték 75%-ának megfelelő biztosítási összeget jelent be szerződéskötéskor, akkor csak az eredetileg megállapítható kárigényérték 75%-át kapja meg.

Általánosságban elmondható, hogy egy két éve nem indexált biztosítás már valószínűleg alulbiztosított, és komoly problémák merülhetnek fel egy káresemény alkalmával. Az infláció elmúlt évben tapasztalt erőteljes emelkedése pedig tovább súlyosbította ezt a helyzetet, melynek következtében akár már az egy évvel ezelőtt aktualizált biztosítási összegek is elégtelenek lehetnek. A lehetséges veszteségek elkerülése érdekében a biztosítottaknak figyelembe kell venniük az infláció hatását, és ennek megfelelően kell emelniük a biztosítási összegeket. Ha ezt elmulasztják, a biztosítók jogosultak a kárigényeket a biztosított vagyontárgy aktuális értéke és a biztosítási kötvényben megállapított biztosítási összeg közötti különbségnek megfelelő százalékkal csökkenteni, ezáltal pedig biztosítottak ki vannak téve az alulbiztosítottság kockázatának. Emellett, fontos megjegyezni azt is, hogy az alulbiztosítottság nem csak a teljes károk, hanem a részleges károk esetén is ugyanúgy megtörténhet.

A 2021 vége óta tartó inflációs hullám sok ügyfelet arra késztetett, hogy 2022-ben felülvizsgálja a biztosítási szerződéseiben meghatározott biztosítási összegeket. Ez a pozitív irány 2023-ban tovább folytatódott: a Colonnade Biztosító az év első öt hónapjában mintegy 10%-os növekedést tapasztalt a meglévő ügyfelek által meghatározott biztosítási összegeknél. Ez a növekvő tendencia igazán biztató, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy ez a szemléletmód a későbbiekben is megmaradjon. Az infláció állandósulása folyamatos figyelmet és éberséget igényel az ügyfelek részéről: fontos, hogy folyamatosan tájékozódjanak, szükség esetén pedig növeljék vagyonbiztosításaik fedezeti értékét, hogy kellően felkészültek legyenek a változó infálciós hullámokkal szemben.

A Colonnade Biztosító annak érdekében, hogy ügyfelei elkerüljék az alulbiztosítottságot, proaktív módon, rendszeresen tájékoztatja őket az ezzel kapcsolatos veszélyekről és felhívja figyelmüket az indexálás fontosságára. Adrian Jurubiţă, a Colonnade Insurance Property Practice vezetője elmondta: ahhoz, hogy az aktuális piaci helyzethez igazodjanak a biztosítási összegek, rendszeres felülvizsgálatuk elengedhetetlen.

"Az infláció könyörtelen hatása az egész régióra kiterjed, és komoly problémát eredményez az újjáépítés, a pótlási költségek és a munkaerő költségek terén. Az alulbiztosítottság veszélyeivel szemben való védekezés érdekében arra kérjük ügyfeleinket, hogy évente végezzék el biztosítási összegük felülvizsgálatát, ezzel lehetővé téve a folyamatosan változó gazdasági környezethez való alkalmazkodást."

Bár az alulbiztosítás jelentős pénzügyi problémát okozhat a lakossági biztosítások - például a lakásbiztosítások – esetében is, a vállalati biztosítások terén ennek következményei komoly anyagi kockázatot jelenthetnek a vállalatok számára: a vagyoni veszteségeket vagy a harmadik felek követeléseit a biztosítási szerződés ezekben az esetekben nem fedezi megfelelően. Ebben a rendkívül változékony gazdasági helyzetben, ahhoz, hogy a vállalatok minimalizálni tudják a lehetséges pénzügyi kockázataikat, a biztosítási fedezeteik folyamatos aktualizálása szükséges, ezáltal pedig elengedhetetlen lesz a biztosítók és az ügyfelek közötti szoros együttműködés.

A Colonnade Biztosító minden lakossági, valamint vállalati ügyfelének azt tanácsolja, hogy rendszeresen vizsgálják felül, és szükség esetén aktualizálják biztosítási összegeiket, hogy egy esetlegesen bekövetkező káresemény során elkerüljék az alulbiztosítottságot, és ebből kifolyólag ne tegyék ki magukat pénzügyi kockázatoknak.