Kárbejelentés és információ kint tartózkodó utasok számára

Az Insight Tours Kft. (Fáraók Tours) utazásszervezői és közvetítői tevékenységének felfüggesztésével kapcsolatos tájékoztatás.

2018. 11. 09.

Sajtóközlemény

Az Insight Tours Kft. (Fáraók Tours) utazásszervezői és közvetítői tevékenységének felfüggesztésével kapcsolatos tájékoztatás.

Budapest Főváros Kormányhivatala 2018. november 09-én tájékoztatta a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepét, hogy az U-001005 számon nyilvántartott Insight Tours Kft. számára az utazásszervezői és közvetítői tevékenység folytatását 1 évre megtiltja és a hatósági nyilvántartásból az utazási vállalkozót hivatalból törli.

Az utazási vállalkozó azonban köteles az úton levő utasait hazautaztatni, valamint az elmaradt utazásokra befizetett előlegeket és részvételi díjakat a jogszabályban foglaltak szerint visszafizetni. Amennyiben ennek nem tud eleget tenni, úgy a szükséges intézkedéseket biztosító társaságunk teszi meg a jogszabályban meghatározottak alapján a vállalkozás vagyoni biztosítéka, illetve külföldön rekedt utasok esetén a kötelező biztosítása terhére.

Külföldön rekedt, hazautazni nem tudó utasoktól jelen pillanatig még kárbejelentést társaságunk nem kapott. Ugyanakkor az elmaradt utazásokkal kapcsolatos kárbejelentéseket a BFKH határozatának kézhezvételétől fogadjuk és feldolgozásuk megkezdődött.

Előlegekkel és részvételi díjakkal kapcsolatos kárbejelentéseket az alábbi elérhetőségeken fogadja társaságunk:

Email: biztositek@colonnade.hu

Levelezési cím: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe 1426 Budapest, Pf. 153

Munkaidőben elérhető telefonszám: +36-1-460-1490

A kárigényhez az alábbi dokumentumokat kérjük társaságunk részére e-mailben vagy postai úton megküldeni:jelentkezési lap/utazási szerződésInsight Tours Kft. Utazási Iroda által kiállított számlákbefizetési bizonylatok (csekk, befizetési bizonylat, nyugta, banki kivonat másolata stb.)utazás közvetítői szerződés, valamint az Irodánál kapott összes egyéb dokumentációa szerződő bankszámlaszáma, vagy postai utalási címe, illetve elérhetősége

Felhívjuk a károsultak szíves figyelmét, hogy kárbejelentésüket 2019. január 15-ig várjuk!

Az esetleg külföldön rekedt utasok hívásait a kényszerű kint-tartózkodáshoz szükséges szállás és hazautazás megszervezésével kapcsolatos igényeket a nap 24 órájában fogadják kollégáink a +36-1-460-1450 telefonszámon.

Kovács Gábor fióktelep vezető

Colonnade Insurance S.A Magyarországi Fióktelepe