Tájékoztató az Insight Tours Kft. károsultjai részére

Tájékoztatjuk az érintett utasokat, hogy az Insight Tours Kft. fizetésképtelenségével összefüggésben meghatározott kárbejelentési határidő 2019. január 15-én lejárt.

2019. 01. 22.

Kedves Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk az érintett utasokat, hogy az Insight Tours Kft. fizetésképtelenségével összefüggésben meghatározott kárbejelentési határidő 2019. január 15-én lejárt.

A határidő meghatározásánál azt tartottuk szem előtt, hogy az érintetteknek elegendő időt biztosítsunk a kárelbíráláshoz szükséges dokumentumok benyújtására, ugyanakkor mielőbb intézkedni tudjunk jogosnak ítélt kártérítések kifizetéséről.

A kárrendezési időszak alatt kollégáink a vagyoni biztosítékra vonatkozó jogszabályokkal összhangban kárbejelentéseket feldolgozták.

A kártérítés alapja az Insight Tours Kft. által készített utazási szerződés alapján az iroda felé befizetett összeg, amelyből levonásra kerültek azon összegek, amelyek a jogszabály szerint nem képezik az utazási csomag szolgáltatás részét (például biztosítási díjak, vízumdíjak stb.). A kártérítési összegek az összesített kártérítési igény és az utazási iroda által a jogszabályban előírtak alapján kötött vagyoni biztosíték biztosítás kártérítési limitösszegének arányosításával kerültek meghatározásra.

Fentiek alapján Társaságunk a kártérítési elszámolást minden érintett részére január 31. napjáig megküldi és ezzel egyidőben a kárkifizetéseket is teljesíti.

Budapest, 2019. január 22.