Új Környezetvédelmi Biztosítás a Colonnade kínálatában

December 1-től elérhető a Colonnade Biztosító új Környezetvédelmi Biztosítása, mely úgy került kialakításra, hogy – többek között - segítse az érintett vállalatokat a 2024. január 1-jén hatályba lépő, a környezetvédelmi biztosítással kapcsolatos szabályokat is tartalmazó 271/2023. (VI.29.) kormányrendeletnek való megfelelésben.

2023. 11. 06.

A 2024. január 1-jén életbe lépő rendelet számos hazai vállalatot érint, melyek jelenleg nem rendelkeznek olyan biztosítási szerződéssel, amely biztosítja számukra a jogszabályi megfelelést a jövő évtől.


Az új kormányrendelet értelmében a hulladéktermelő gazdálkodó szervezetek - a rendelet hatályba lépésétől - legalább 10 millió forint* összegű környezetvédelmi biztosítással kell, hogy rendelkezzenek, amennyiben a telephelyükön éves szinten keletkezett és birtokolt 

a) veszélyes hulladék összmennyisége meghaladja a 200 kg-ot, 

b) nem veszélyes hulladék esetén (a c) pontban foglaltak kivételével) a mennyiség több, mint 2000 kg, 

c) vagy a nem veszélyes építési-bontási hulladék meghaladja az 5000 kg-ot.

*A környezetvédelmi biztosítás pontos – jogszabály szerint elvárt - összege a kormányrendeletben megadott képlet alapján kell, hogy az ügyfelek által meghatározásra kerüljön.


Mire nyújt fedezetet a Colonnade Környezetvédelmi Biztosítása?

A szerződő tevékenységével okozott, előre nem látható környezeti károk felszámolásának finanszírozására, valamint a biztosított telephelyen lévő újonnan létrejött környezetszennyezésből eredő véletlen és váratlan károkra nyújt fedezetet, amelyekért a biztosított jogszabály alapján felelősséggel tartozik.


Mire terjed ki a Környezetvédelmi Biztosítás?

 • Telephelyen belüli, a talaj, felszíni vizek, talajvíz, levegő szennyeződésével kapcsolatos feltakarítási költségekre, melyek újonnan létrejött környezetszennyezésből erednek; 
 • Telephelyen kívüli, a talaj, felszíni vizek, talajvíz, levegő szennyeződésével kapcsolatos feltakarítási költségekre, amelyet a telephelyen belüli, újonnan létrejött környezetszennyezés elterjedése okozott; 
 • Telephelyen belül vagy telephelyen kívül okozott személyi sérülésre, vagy dologi kárra, amelyet újonnan létrejött környezetszennyezés okozott; 
 • Biodiverzitásban okozott kárra
 • Kárenyhítési költségekre
 • Jogvédelmi költségekre
 • Kiegészítő díj fizetése ellenében a Szállításra is kiterjed.


Miért jó választás a Colonnade Környezetvédelmi Biztosítása?

 • Önálló termékként is megköthető, nem kizárólag kiegészítő biztosításként más felelősségbiztosítás mellé. 
 • Hamarosan elérhető az egyszerűsített ajánlati forma – melyhez nem szükséges a kérdőív kitöltése, ezáltal egyszerűbb, gyorsabb ügyintézést biztosít a hulladékkal foglalkozó ügyfelekkel rendelkező alkusz partnerek számára. 
 • Igény esetén egyénre szabott ajánlatot adunk. 
 • Helyi szintű feltételrendszer – helyi igények, valamint jogszabályok alapján lett a biztosítási termék és fedezetek köre kialakítva. 
 • Fedezetek széles körére nyújt biztosítási védelmet. 
 • A kötvénykiadás rövid határidőn belül történik.