MFO kiegészítők

KIEGÉSZÍTŐ BALESETBIZTOSÍTÁS

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításhoz választható kiegészítő balesetbiztosítás fedezetei, a választott biztosítási csomag alapján az alább meghatározott biztosítási összegek szerint alakulnak:

STANDARD: 5 000 FT
 • Baleseti halál --------------------------------------------------------- 500.000 Ft
 • Közlekedési baleseti halál --------------------------------------------- 1.000.000 Ft
 • Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás --------------------------- 750.000 Ft
  arányos térítés
 • Közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás --------------- 1.000.000 Ft
  arányos térítés
 • Baleseti műtéti térítés ------------------------------------------------ 50.000 Ft
  közepes
 • Baleseti műtéti térítés ------------------------------------------------ 100.000 Ft
  nagy
 • Balesetből eredő kórházi ápolás ---------------------------------------- 1.000 Ft
  5. napot követően maximum 50 napig
 • Baleseti okú égési sérülés --------------------------------------------- 50.000 Ft
 • Baleseti csonttörés ---------------------------------------------------- 20.000 Ft
MEDIUM: 10 000 FT
 • Baleseti halál ----------------------------------------------------------------- 1.000.000 Ft
 • Közlekedési baleseti halál ---------------------------------------------------- 1.500.000 Ft
 • Baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás ---------------------------- 1.250.000 Ft
  arányos térítés
 • Közlekedési baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás --------------- 1.500.000 Ft
  arányos térítés
 • Baleseti műtéti térítés ----------------------------------------------------------  100.000 Ft
  közepes
 • Baleseti műtéti térítés ----------------------------------------------------------- 150.000 Ft
  nagy
 • Balesetből eredő kórházi ápolás --------------------------------------------------- 2.000 Ft
  5. napot követően maximum 50 napig
 • Baleseti okú égési sérülés -------------------------------------------------------- 100.000 Ft
 • Baleseti csonttörés ---------------------------------------------------------------- 30.000 Ft

KIEGÉSZÍTŐ UTASBIZTOSÍTÁS

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosításhoz választható kiegészítő utasbiztosítás Európa földrajzi területén belül (Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Marokkó, Törökország, Oroszország teljes területe, a Kanári-szigetek, Málta, Ciprus, Madeira és Grönland) meghatározott összegig segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat nyújt az alábbi felsorolt külföldön felmerült káresemények vonatkozásában:

1. Orvosi kezelés költségei és egyéb költségek:

a) Sürgősségi orvosi költségek

  • Baleset esetén legfeljebb 30 napig ----------------------- 6.000.000 Ft/esemény
                                                                                                      12.000.000 Ft/időszak
  • Betegség esetén legfeljebb 30 napig ----------------------- 6.000.000 Ft/esemény
                                                                                                          12.000.000 Ft/időszak

b) Sürgősségi fogászati költségek ----------------------- 5.000 Ft/fog
(max. 2 fog)

c) Sürgősségi dioptriás szemüveg, vagy dioptriás kontaktlencse pótlása ----------------------- 30.000 Ft Balesetből eredően

d) Földi maradványok hazaszállítása ----------------------- 2.000.000 Ft

e) Külföldi tartózkodás meghosszabbítása baleset vagy betegség miatt ----------------------- 15.000 Ft/éjszaka
(max. 4 éjszaka)

f) Kísérő személy szállás és utazási költsége ----------------------- 15.000 Ft/éjszaka
(max. 4 éjszaka)

g) Hozzátartozók szállás és utazási költsége ----------------------- 15.000 Ft/éjszaka
(max. 4 éjszaka)

h) Kórházi napi térítés ----------------------- 8.000 Ft

i) Sürgősségi betegszállítás ----------------------- 1.000.000 Ft

j) Beteg más kórházba való átszállítása ----------------------- 1.000.000 Ft

k) Gyermek hazaszállítása ----------------------- 1.000.000 Ft

l) Együtt utazók hazaszállítása ----------------------- 1.000.000 Ft

2. Egyéb segítségnyújtási szolgáltatás:

a) Sürgős üzenetek közvetítése van

b) Telefonköltség térítése 15.000 Ft

3. Poggyászbiztosítás és úti okmányok pótlása:

a) Poggyászbiztosítás 120.000 Ft eltulajdonítás, elrablás, elemi károk

b) Tárgyankénti limit 60.000 Ft

c) Útiokmányok pótlása 20.000 Ft