Mi, a Colonnade Insurance S.A -nál (a továbbiakban: Colonnade) különösen nagy figyelmet fordítunk arra, hogy üzleti tevékenységünk során a jogszabályoknak megfelelő és etikus magatartást tanúsítsunk. Ezért lehetőséget biztosítunk arra, hogy amennyiben azt észleli, hogy a Colonnade-del munkakapcsolatban álló bármely személy törvénysértő vagy etikátlan magatartást tanúsít, arról bejelentést tehessen. 

MIKOR LEHET BEJELENTÉST TENNI?

Amennyiben megalapozott gyanú vagy információ alapján feltételezhető, hogy valaki a Colonnade-hez köthető tevékenysége során törvénysértést követett el vagy fog elkövetni, illetve súlyosan etikátlan és helytelen magatartást tanúsított vagy készül tanúsítani.


KI TEHET BEJELENTÉST?

 • a Colonnade munkavállalója (ideértve a korábbi munkavállalót is), 
 • a Colonnade álláshirdetésére jelentkező személy, amennyiben a kiválasztás vagy a munkaszerződés megkötését megelőző tárgyalás során törvénysértést észlel, 
 • a Colonnade-el megbízási jogviszonyból álló természetes személy, 
 • a Colonnade-el üzleti kapcsolatban álló vállalkozó, 
 • a Colonnade részvényese vagy egyéb partnere, 
 • a Colonnade bármely testületének tagja, feltéve, hogy nem minősül munkavállalónak, 
 • bármely személy, aki a Colonnade szerződéses partnerének felügyelete és irányítása alatt a Colonnade részére munkát végez, 
 • a Colonnade alvállalkozója vagy beszállítója, 
 • a Colonnade gyakornoka vagy önkéntese. 


MILYEN LÉPÉSEKET TESZÜNK A BEJELENTŐ VÉDELME ÉRDEKÉBEN?

A bejelentőt a bejelentést követően semmilyen megtorlás vagy retorzió nem éri. Garantáljuk, hogy a bejelentő személyazonosságát, valamint a bejelentésben szereplő adatokat a lehető legbizalmasabban kezeljük.


MI TÖRTÉNIK A BEJELENTÉST KÖVETŐEN?

A bejelentő a bejelentést követő 7 napon belül visszaigazolást kap a bejelentés átvételéről, megérkezéséről. Továbbá a bejelentés megtételét követő 3 hónapon belül a Colonnade visszajelzést és értesítést küld Önnek a bejelentés alapján tett lépéseiről. (Kivéve, ha a bejelentést anonim módon tették, annak érdekében, hogy a Colonnade ne tudja azonosítani a bejelentő címét.)HOGYAN LEHET BEJELENTÉST TENNI?

 • whistleblowing@colonnade-insurance.com 
 • Colonnade Insurance S.A. 1b, rue Jean Piret L-2350 Luxembourg Luxembourg 
 • +352 281156-204 +352 281156-206  

Kérjük, hogy amennyiben a postai utat választja, a borítékra írja rá: „Visszaélés bejelentés, bizalmas!” Postai úton, illetve e-mailben a bejelentés anonim módon is megtehető!